Anasayfa / Teknik Eğitimler / AutoCAD Komutları Listesi İşlevleri ve Kısayolları

AutoCAD Komutları Listesi İşlevleri ve Kısayolları

autocad kursu eğitimi

AutoCAD Çizim Komutları

Line : Çizgi çizer

Circle : Çember çizer.

Arc : Yay çizer.

Ellipse : Elips çizer.

Pline : Birleşik çizgi çizer.

Mline: Çoklu çizgi çizer.

Point: Nokta koyar.

PointStyle : Nokta sembolünü değiştirir.

Donut : İçi dolu çember yada halka çizer.

Polygon : Cokgen çizer.

Rectang : Kare veya dikdörtgen benzeri şekiller çizer.

Solid : Yamuğa benzer objeler çizer.

Trance : Cizgi genişliği tanımlanabilen çizgiler çizer.

Sketch : Serbest el çizgi çizer.

Spline : Gerçek eğriler çizer.

Ray : Başlangıç noktası belli, bir ucu sonsuzluğa uzanan çizgi çizer.

Xline : iki ucuda sonsuzluğa uzayan çizgi çizer.

autocad kursu eğitimi

AutoCAD ZOOM KOMUTLARI

 

PAN : cursor el seklınde görüntülenir. Görüntünün ekranda kaydırılmasını sağlar.

REAKTIME : Cursor yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirdiğinde görüntü küçülür, aşağıdan yukarı doğru hareket ettirildiğinde görüntü büyür.

WINDOW: Oluşturulan pencere içinde kalan görüntüyü tam ekran gösterir.

PREVIOUS: Bir önceki ekran görüntüsüne geri döndürür.

ALL: Limits sınırları içinde tüm çizimi ekrana getirir.

CENTER : İşaretlenen noktayı ekranın tam ortasına gelecek şekilde yerleştirerek verilen orana göre çizimi büyütür yada küçültür. Verilecek oran mevcut oranda küçük ise görüntü büyür.

DYNAMİC : Hareketli ZOOM komutudur.

EXTENTS : Tüm çizimi tam ekran görüntüler.

SCALE: Ekran görüntüsünü verilecek değere göre büyütür yada küçültür. Girilecek değer 1’dan büyükse görüntü büyür, 1’den küçükse görüntü küçülür.

 

AutoCAD ÖZEL NOKTA YAKALAYICILAR

 

Endpoint: Objelerin uç noktalarından yakalar.

Midpoint: Objelerin orta noktalarından yakalar.

Center: Cember, yay gibi objelerin merkez noktalarından yakalar.

Node: Nokta yakalar.

Quadrant : Çember, yay gibi objelerin eksen noktalarından yakalar.

Intersection: Objelerin Kesişme noktalarından yakalar.

Extension: Bir cizginin hayalı uzantısıyla hizalı bir nokta yakalar.

Insertion : Yazubub veya bloğun yerleştirme noktasından yakalar.

Perpendıcular: Bir objeyi dik cizmek icin kullanılır.

Tangent : Eğrisel objelere teğet cizmek icin kullanılır.

Nearest: Objenin üzerinde her hangi bir noktadan yakalamak için kullanılır.

Apparet intersection: Objelerin hayali kesişme noktalarında yakalar.

Parallel: bir cizgiye paralel yeni bir cizgi cizmeyi sağlar.

autocad kursu eğitimi

AutoCAD Düzenleme Komutları

 

Copy: Kopyalama yapar.

Move: Objeleri başka bir yere taşımak için kullanılır.

Erase: Objelerin silinmesini sağlar.

Chamfer: Birbirine paralel olmayan cizgilerin köşelerini verilen yarıcap oranında yuvarlatır.

Fillet: Birbirine paralel olmayan cizgilerin köşelerini verilen yarıcap oranında yuvarlar.

Break: Bir Objenin secilen iki noktasının arasını kopartır.

Array: Dizi halinde coğaltma komutudurç

Trim: Bir objenin boyunu belirtilen sınır objeye kadar kısaltır.

Extend: Bir objenin boyunu belirtilen sınır objeye kadar uzatır.

Offset : Bir objeyi verilen mesafede çoğaltmaya yarar.

Mirror: Seçilen simetrilerini elde edilmesi için kullanılır.

Exolode: Pline, Block gibi objelerin patlatılması için kullanılır.

Stretch: Objelerin köşe noktalarının taşınacak sundurulmasını sağlar.

Rotate: Objelerin girilecek acı kadar dondurulmasını sağlar.

Scale: Objelerin girilecek değere göre büyütülüp küçültülmesini sağlar.

Divede: Objelerin istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesini sağlar. Bölünme yerleri nokta ile işaretlenir.

Measure: Objenin bölünme uzunluğuna göre eşit uzunluklara bölünmesini sağlar. Bölünme yerleri nokta ile gösterilir.

Pedit: Pline komutunda çizilmiş objelerin düzenlenmesini sağlar.

 

AutoCAD Layer Komutları

 

New: Yeni Layer oluşturmak için kullanılır.

Color: Oluşturulan Layere renk vermek için kullanılır.

Linetype: Oluşturulan layera çizgi tipi vermek için kullanılır.

Lineweight : Layera çizgi kalınlığı vermek icin kullanılır.

ON/OFF : Seçilen layerların ekranda görünür olup olmamasını belirtir.

Freeze : Layerın dondurulmasını sağlar. Dondurulan layer hem ekranda görünmez hem de regen işlemine tabi tutulmaz.

Lock: Seçilen layerlar kilitlenerek üzerinde hiç bir düzelmeme yapılamaz.

 

 AutoCAD Text (Yazı) Komutları

 

Text style: Yeni yazı sitili oluşturmak ve mevcutları düzenlemek için kullanılır.

New: Yeni yazı sitili ismi yazılır.

Font: Yazı fontu belirlenir.

Font style : Secilen yazı fontunun özelliğine göre kalın, kalın italik, italik gibi biçimlendirme seçenekleri bulunur.

Text: satır satır yazı yazma komutudur.

Mtext: Paragraf yazı yazma komutudur.

Qtext: Yazıların ekranda görünürlüğünü belirler.

Qtext Modu ON/OFF durumuna getirilir. EGEN komutu kullanıldığında aktif durum geçer.

DDedit : Yazıların düzenlenmesi için kullanılır.

autocad kursu eğitimi

AutoCAD Block Komutları

 

Block : Seçilen objelerin grup sekil haline getirilmesimi sağlar. Block komutu ile oluşturulan komutlar sadece o cızım dosyası içinde kullanılır. Başka bir çizim dosyası içine yerleştirilemez.

Wblock : Olusturulan grup şekiller sadece yaratıldıkları cızım dosyası içinde değil, başka cızım dosyalarında da kullanılabilecek şekilde oluşturur.

Insert : Bır bloğu cızım dosyası içerisinde istenilen yere yerleştirmek için kullanılır.

Group : Seçilen objelerden oluşan ve bır ısım verilerek saklanan secim setlerini oluşturulmasını sağlar. Bu sacım setleri yeni gruplanmış objeler CTRL + SHIFT + A ‘ ya basılarak aktıf-pasıf duruma geçirilir.

 

AutoCAD Hatch Komutları

 

Tarama yapmak için kullanılır.

Type: Bu bölümden tarama desenini ayarları yapabilir.

Pattern : Tarama desenini seçilmesini sağlar.

Angel: Tarama desenine acı verebilir.

Scale : Tarama desenin büyüklüğünü küçüklüğünü ayarların yapılır.

Pick poits: Taranacak yeri seçmek içinkullanılır.

Sekect objects: Taranacak Objeler obje seçme yöntemleri kullanılarak seçilir.

Inherıt properties: Çizgi var olan bir tarama desenini seçmemizi sağlar.

Preview: Tarama desenini nasıl olacağı gösterilir.

 

AutoCAD XREF (HARICI REFERANSLAR)

 

Xref çizim dosyasına yerleştirildiğinde kaynak dosya ile arasında bir bağlantı kurulur. Kaynak dosyada bir değişiklik yapıldığında yerleştirilmiş olduğu çizgim dosyasındaki görüntüde otomatik olarak yenilenir.

 

Xclip : Çizim dosyasına bağlanmış ” xref ” dosyasının istenmeyen bölümlerini çıkartılmasını sağlar.

Image : Aktif çizim dosyasına çeşitli formatlarda grafik görüntülerin bağlanmasını sağlar.

Image Clip: Çizim dosyasına bağlanan grafik görüntünün belirlenen kapalı alan dışında kalan kısımlarının koparılmasını sağlar.

 

AutoCAD Sorgulama Komutları

 

Dist : İşaretlenen iki nokta arasında mesafeyi ölçer.

List: Obje seçimi yapıldığında AutoCAD yazı ekranına geçerek seçilen objelerin bilgilerini listeler.

Area : Kapalı bir alanın alan ölçüsünü bulmakta kullanılır.

 

AutoCAD Yardımcı Komutlar

 

Recover: Hasarlı cızım dosyalarının kurtarılması için kullanılır.

Purge: Çizim dosyasında kullanılmayan yazı sitili, ölçülendirme sitili, layer ve çizgi tiplerini silmek için kullanılır.

Purge sayesinde dosyanın boyutunda da ciddi anlamda küçülme görülür.

Filters: Filtreleme yöntemiyle obje seçmek için kullanılan bir komuttur.

Regen: Objelerin özelliklerini okur ve onları yeniden yaratır ve görüntü veritabanını da günceller.

Blip: Küçük + seklindeki işaretlerin nokta seçilen yerlerde görünmesine neden olur. Blipmode ON/OFF Durumuza göre ayarlanır.

Redrale : Blipmode acık olduğunda oluşan + işaretlerini ekrandan temizlemek için kullanılır.

 

 

 

AutoCAD 3D (ÜÇ BOYUT) Kodları

 

KOORDİNAT SİSTEMLERİ

WCS (World coordinat system) Dünya koordinat sistemi

UCS (User coordinat system) Kullanıcı koordinat sistemi

 

AutoCAD UCS Komutları

 

New : Yeni koordinat sistemi oluşturmak için kullanılır.

Save : New’i kullanılarak oluşturulmuş yeni koordinat sistemini bir isim vererek kaydetmeye yarar.

Move : Koordinat sisteminin orijin noktasının taşınmasını sağlar.

Prev : Bir önceki UCS ‘yi aktif eder.

Ortho Graphic : AutoCAD tarafından tanımlanmış UCS’lerden birini aktif etmeye yarar.

Restore : Kullanıcı tarafından oluşturulmuş UCS’lerden birinin aktif etmeye yarar.

Del : Olusturulmus UCS’yi silmek için kullanılır.

World : Hangi UCS aktif olursa olsun Dünya Koordinat sistemine (WCS) geri döner.

 

AutoCAD Surface (Yüzey Modelleme) Komutları

 

Yüzey modelleme ile yaratılmış bir model sadece yüzeylerden oluşur. Bu yüzeyler modelin biçimine göre bir tür ağ örülerek yaratılır.

Box: 3 boyutlu tel kafes olarak yamatılmış, yüzeyi kaplanmış bir kutu yaratır.

Wedge: Kama ya da takoz adı verilen objeler yaratır.

Pyramid: Piramit seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.

Cone: Koni seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.

Sphere: Küre seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.

Dome: Bir kürenin üst yarısı seklindeki objelerin yaratılmasını sağlar.

Dish: Bir Kürenin alt yarısı seklindeki objelerin yaratılmasını sağlar.

Torus: Simit seklinde objelerin yaratılmasını sağlar.

3D Mesh : Serbest şekilli alanlara ağ yüzey örülmesi için kullanılır. Alan M ve N değerlerine bağlı olarak girilecek vertex noktaları ıle serbest şekillidir.

Revolved Surface : Bir objenin belirtilecek bir eksen etrafında döndürülerek yüzey yaratılması için kullanılır.

Tabulated surface: Seçilecek bir çizginin, yine seçilecek başka bir çizginin boyunca ağ çizgi oluşturulur.

Ruled surface: İki doğrunun arasına yüzey örmek için kullanılır.

Edge surface : Kare, dikdörtgen, yamuk seklindeki kapalı alanların ağ yüzey ile kaplanması için kullanılır.

autocad kursu eğitimi

AutoCAD Hide Komutları

 

Gizli çizgilerin görünürlüğünü ayarlar.

 

AutoCAD Solids (Katı Modelleme) Komutları

 

Solids: Katı model oluşturmak için kullanılır. Solids araç çubuğu kullanılır.

Box: Küp veya dikdörtgen seklinde katı model oluşturur.

Sphere: Küre seklinde katılar yaratır.

Cylinder: Silindir seklinde katılar yaratır.

Cone: Koni seklinde katılar yaratır.

Wedge: Kama ya da takoz seklinde katılar yaratır.

Torus: Simit seklınde katıalr yaratır.

Extrude: İki boyutlu kapalı alanlara (Pline, Rectong, Circle) veya oluşturulmuş bölgelere (Region) yükseklik değeri girilmesini sağlayarak katı modele dönüştürür.

Revolve : Secılen kapalı bir objenin bir eksen etrafında döndürülmesiyle katı model yaratır.

Slice : Secilen katının bir kesme düzlemi ile kesilmesini sağlar.

Section Seçilen katının tanımlanan kesme düzleminin geçtiği yerdeki kesitirin bir bölge (region) olarak elde edilmesini salar.

İnterfere : İki yada daha fazla sayıda kesilen katının kesişen hacimlerinden yeni katılar yaratır.

Union : Secılen katıların birleştirerek birleşik katıya dönüştürür.

Subrract: Secılecek bir katıdan daha sonra seçilecek alanların çıkartılmasını sağlar.

Intersect : Ikı yada daha fazla sayıda kesişen katının kesişen hacimlerinden yeri katılar yaratır. Diğer kısımlar silinir.

Region: Seçilen iki boyutlu kapalı alanların bölge haline dönüştürülmesini sağlar.

 

AutoCAD Render Komutları

 

Materials: Objelere malzeme atanmasını sağlar.

Materials library: Bu bölümden istenen malzeme seçilip import butonuna basılarak current drawing bölümüne gönderilir.

Modify : Metarials listesinden seçilen malzemenin düzenlenmesi için kullanılır.

Attach : Metarials listesinden seçilen malzeme attach butonu kullanarak istenen objeye atanabilir.

 

Lights : Cizim dosyasına ışık kaynağı yerleştirmeyi sağlar.

Point light: Ampul benzetmesi yapılabilir. Point light seçip new butonuna basılır. Light name bölümüne isim yazılıp instensity bölümünde ışık şiddeti belirlenir ve modif butonuna basılarak oluşturulan ışık kaynağı cızım dosyasında belirtilen yere yerleştirilir.

Distant light: Gün ışığı yaratmak için kullanılır. Distant light seçilip new butonuna basılır.Light name bölümüne isim yazılır. Shadow options butonu gölgelendirme vermek istendiğinde kullanılır. Map size değeri 512 Seçilir ve ardından gölgelendirme yapılacak objeler seçilir.

Sun Angle calcutatör bölümünde güneş ışığının hangi saatte ve dünyanın neresinde ise ona göre yansıması istendiğinde kullanılır. Geognaphic location bölümünden europa ve city kısmından İstanbul Turkey seçilir.

Spotlight: Bu ışık kaynadığında ışık sanki bir koninin içerisinden belli bir acıyla yayılıyormuş gibi gelir. Genelde alttan aydınlatmalarda kullanılır. Instenty 400 verilir.Modify butonu ile ışık kaynağı yerleştirilir.

Scenes: Sahne oluşturulmasını sağlar. Tablodan new butonuna basıldığında listelenen ışık kaynaklarından gruplar seçilerek ve scene name bölümüne isim verilerek

sahneler olusturulur.Daha çok gece ve gündüz görüntüleri için kullanılır. Render işlemine geçildiğinde scene to render bölümünden oluşturulmuş sahne isimleri seçilerek renderlanır.

Landscape: Ceşitli insan ve ağaç figürleri yerleştirmek için kullanılır.

Render: Renkli üç boyutlu görüntü elde etmek için kullanılır. Renger type bölümünden;

Render – temel render işlemi yaptırılır.

Photo Raytnace – Yüksek kaliteli için bir grafik görüntü veya bir fotoğrafın kullanılmasını sağlar.autocad kursu eğitimi

Hakkında bilisimegitim

Ayrıca Kontrol Edin

archicad nedir

Archicad Nedir?

Archicad, bir mimari tasarım programıdır. Archicad; kullanıcılara mükemmel bir mimari dizayn ve üretkenliği arttırma yeteneği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonEğitimler İçin Arayın!