Anasayfa / Yazılım 360 Eğitimleri / Veritabanı Nedir?

Veritabanı Nedir?

En basit anlamıyla veritabanı; belirli bir amaca yönelik düzenlenmiş dosya ve kayıtların bütünüdür. Peki veritabanı nedir çeşitleri nelerdir? Bilgisayar sisteminizde telefon rehberini oluşturmak için numaraları ya da müşterilerinizin iletişim bilgilerini toplamış olabilirsiniz. Ödeme ve tahsilat yapılacak hesaplar veya çek defteri borçları ve bakiyesi gibi finansal verilerinizi topladığınız bir grup dosyanız da olabilir. Konularına göre düzenlediğiniz sözcük işlemci belgeler aslında bir tür veri tabanıdır. Kullanıma göre düzenlediğiniz elektronik tablo dosyaları da ayrı bir çeşit veritabanıdır. Windows Başlat menüsünde bulunan tüm program kısayolları da aslında bir veritabanıdır. Sık kullanılanlar klasöründe düzenlenmiş olan internet kısayolları da veritabanıdır. Bu tür kayıtlar ve dosyalar arttıkça, aradığınız dosyayı bulamaz hale geleceksiniz. Ya da bir dosya bulmak için saatlerinizi harcayacaksınız. Özellikle müşteri bilgileri, müşteri siparişleri ve ödeme gibi konularda düzenli bir veritabanı yönetim sistemine ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Veritabanının nasıl oluşturulacağını ve veritabanı yönetim sisteminin nasıl kullanılacağını öğrenmek isterseniz Bilişim Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılabilirsiniz. Veri tabanı ders notları ve bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Veritabanı Nedir Ne İşe Yarar?

Veritabanlarının asıl amacı büyük miktardaki kurumsal verileri işlemektir. Veriler düzenli bir şekilde elektronik ortamda kaydedilir. Düzenli olarak kontrol edilen ve yedeklenen bu bilgiler birçok uygulamanın ve kullanıcının hizmetine sunulur. Veritabanı; belirli bir alanda ve birbiriyle ilişkili olarak düzenlenmiş veri topluluğudur. Veritabanı; birçok kullanıcı tarafından kullanılan birbiriyle ilişkili olan geniş bir veri ağının düzenlenmesi, sorgulanması ve depolanması için kurulan bir sistemdir. Günümüzde en çok kullanılan veritabanı yönetim sistemleri Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase’dir. En çok kullanılan veri tabanı programları Microsoft SQL Server ve Oracle’dır.

Veritabanı Çeşitleri Nelerdir?

Paylaşmalı veritabanları; birden fazla fiziksel ortamda depolanan veritabanlarına denir. Bir veritabanını paylaşmanın iki yöntemi vardır. İlki, merkezi veritabanını bölümlere ayırmaktır. Böylece her uzak işlemci kendi yerel alanına hizmet etmek için gerekli verilere sahip olur. İkincisi ise merkezi veritabanı tüm uzak noktalara kopyalanır.

Nesne ağırlıklı veritabanları; çizim, imaj, görsel, ses, fotoğraf, grafik ve tüm video gösterimlerini otomatik olarak canlandıracak ve paylaşılacak nesneler olarak depolayan veritabanına denir. Finans ve pazarlama alanında sıkça kullanılan bu veritabanı türü ekonomik koşullardaki değişimlere doğru bir şekilde cevap verir.

Hiper medya veritabanları; kullanıcı, modülden modüle geçmek için kendi yolunu kendisi seçebilir. Burada bilgi şeması önceden belirlenmiş organizasyon şemasını gerektirmez. Burada her modül ekranda gösterilir ve gösterilen modülle diğer veri tabanları modülleri arasındaki bağlantılar da gösterilir.

Çok boyutlu veri analizi; kullanıcıya aynı veriyi çok farklı boyutlarıyla görme imkanı sağlar. Örneğin Rusya, Türkiye ve İngiltere ülkelerindeki jean, elbise, etek ve bluz gibi dört farklı ürün satan bir işletme tüm bunların fiili satışlarını görmek için çok boyutlu veri analizini kullanabilir.

Veri bankaları; işletmedeki tüm çalışanların beklentilerine uygun, güncel, bütünleşik ve tarihi verileri depolayan bir veritabanı yazılımıdır. Anlık, saatlik, günlük, haftalık ya da aylık olarak düzenlenen veriler, veri bankasında kopyalanır. Bu veriler kurumun farklı birimlerindeki yönetim düzeylerinde kolayca kullanılabilecek biçimde standardize edilir ve bütünleştirilir. Kurumdaki herkes veri bankasına erişebilir fakat değişiklik yapamaz.

İlişkisel Veritabanı Nedir?

Tüm modern veritabanı yönetim sistemleri, ilişkisel veritabanı yönetim modelini kullanarak bilgiyi depolar ve işler. İlişkisel kavramı, veritabanındaki her bir kaydın bir tek konu hakkında ve sadece o konuya dair tüm bilgileri içerir. İlişkisel veritabanı yönetim modelini incelediğinizde, ilişki teriminin sadece bir konuyla ilgili bir satır kümesine uygulandığını görürsünüz. Bunun yanı sıra iki farklı grup bilgiyle ilgili veriler, ilişkili veri değerlerine bağlı bir bütün olarak yönetilebilir. İlişkisel veritabanı yönetim sisteminde, sistem tüm verileri tablolar içinde yönetir. Tablolar müşteri ve ürünler gibi bir konuyla ilgili bilgileri depolar. Ayrıca, konuyla ilgili örneğin müşterilerin adresleri gibi başka bilgileri içeren sütunlar ve konunun tek bir örneğinin tüm öz niteliklerini açıklayan satırlar vardır.

Bunun yanı sıra birden fazla tablo ya da sorgudan alınan ilişkili değerleri birleştirmeniz mümkündür. Örneğin hangi satış elemanının prime hak kazandığını görmek için personel ve sözleşme bilgilerini birleştirebilirsiniz. İlişkisel veritabanı yönetim sistemi, veritabanlarının yapısını düzenler. Böylece verilerin doğru ve etkin bir biçimde depolanmasını sağlar. İlişkisel bütünlük kuralı sağlanır. Değişiklik kayıtları sayesinde sistem çöktüğünde verileri kurtarmayı sağlar.

İlişkisel veritabanı modelinin temel amacı, yüksek verimliliktir. Örneğin müşteri bilgilerini bir veritabanında tuttuğunuzu düşünelim. Müşteri adı, adresi, telefonu gibi bilgiler, müşterinin yaşadığı ile göre çoğaltılacaktır. Bu gereksiz fazlalık ve karmaşa yaratır. Veriye ulaşma noktasında gereksiz zaman harcamış olursunuz üstelik disk boşluğu ihtiyacı artar. İlişkisel modelde veri iki tabloya ayrılır. Birincisi müşteri adı, adresi, telefonu gibi kişisel bilgileri içerir. İkinci tablo ise bu bilgileri çoğaltmak yerine müşterilerin yaşadığı şehrin bilgilerini içerir.

Veritabanı Yönetim Sistemi ile Neler Yapılabilir?

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi; verilerinizi tanımlama, verilerinizle çalışma ve başkalarıyla paylaşarak konuların hepsini denetmenize yardımcı olur. Sistem, birçok tablodaki çok fazla sayıda veriyi katalog haline getirme ve yönetmeyi kolaylaştırır. İlişkisel veritabanı yönetim sisteminin üç temel becerisi vardır. Bunlar; verileri tanımlama, yönetme ve denetlemedir. Veri tanımlama; veritabanında hangi verilerin depolanacağı, veri türünü ve verilerin ilişkilenme biçimini tanımlayabilirsiniz. Hatta bazı durumlarda, verilerin nasıl şekillendirilmesi ve doğrulanması gerektiğini de tanımlamanız mümkündür. Veri yönetimi; istediğiniz veri alanlarını seçme, verileri filtreleme ve verileri sıralama gibi özellikleri kapsar. Verileri ilişkili bilgiler ile birleştirebilir ve özetleyebilirsiniz. Bir bilgi kümesi seçip, ilişkisel veritabanı yönetim sisteminden onu güncelleştirmesi, silmesi, ayrı bir tabloya kopyalamasını ya da bu verileri içeren yeni bir tablo oluşturmasını isteyebilirsiniz.

SQL Nedir?

Açılımı Structured Query Language olan SQL, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak tanınır. SQL dilinin Microsoft Access programı içindeki sorgu pencerelerinde ya da Visual Basic programları içinde kullanılması imkan dahilindedir. SQL komutları genel olarak DDL komutları ve DML komutları olarak ikiye ayrılır. DDL komutları; veritabanı tanımlama dilidir. DML komutları ise veri işleme dilidir.

 

DDL Komutları:

Create table: Yeni bir tablo alanlarının ve indexlerinin oluşturulmasını sağlar.

Create index: Belirlenen tablo için dizin oluşturur.

Drop table: Belirtilen tablo ve dizinlerini veritabanından siler.

Alter table: Tabloya yeni alanlar ekler, alan tanımlarının değiştirilmesini sağlar.

 

DML Komutları:

Select: Belirlenen kritere göre tablo içindeki kayıtların seçilmesini sağlar.

Insert: Tablo içine yeni bir kayıt ekler.

Update: Belirlenen kaydın alanlarını günceller.

Delete: Belirlenen kayıtların silinmesini sağlar.

 

Bu komutlar tek başlarına kullanılamaz. İşlevlerin yerine getirilebilmesi için bazı yardımcı deyimlere ihtiyaç vardır:

From: Sorgulamanın hangi tablodan yapılacağını tanımlar.

Where: Sorgulama anında kullanılacak kriteri tanımlar.

Group By: Kayıtları belirlenen alana göre gruplar.

Having: Her bir grubun uyması gereken kıstası tanımlar.

Order By: Seçilen kayıtların sıralanmasını sağlar.

Constraint: Dizin tanımlamasını ve bir diğer tablo ile ilişki kurulmasını sağlar.

Hakkında bilisimegitim

Ayrıca Kontrol Edin

en çok kullanılan programlama dilleri nelerdir

Programlama Dilleri Nelerdir?

Bilgisayarlar olmadan hayata devam etmek artık neredeyse imkansız. Gündelik yaşamda kullandığımız en basit ürünlerde bile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonEğitimler İçin Arayın!